MŮŽEŠ PODNIKAT

Je mi ctí být zapojena do inspirativního vzdělávacího programu Můžeš podnikat. Tento program vnímám jako skvělou příležitost pro vzájemné sdílení zkušeností a podporu podnikavosti mezi mladými lidmi, kterým je určen.

Podnikání je sice cestou, kterou jsem si vybrala, ale důležité je zdůraznit, že úspěch a spokojenost v životě nemusí být spojeny pouze s podnikáním. Stejně tak hodnotné a smysluplné může být i stát se nejlepším zaměstnancem v oblasti, která nás naplňuje. Hlavní je najít to, co nás skutečně baví a v čem vidíme smysl, bez ohledu na to, zda jde o podnikání nebo zaměstnání.

Jsem přesvědčena, že každý z nás může přinést společnosti něco jedinečného, co překračuje naši vlastní existenci a zanechává za námi trvalý odkaz. Inspirování mladých lidí, aby našli a následovali svou skutečnou vášeň a stali se tou nejlepší verzí sebe samých, je něco, co mi dává hluboký smysl a naplnění. Věřím, že každý z nás má potenciál k pozitivním změnám ve světě.

Ve své roli řečníka programu Můžeš podnikat vidím příležitost sdílet své zkušenosti a příběh, který může mladé lidi inspirovat a motivovat k hledání vlastní cesty – ať už v podnikání nebo v kariéře jako zaměstnanců. Cílem je povzbudit mladé lidi, aby objevili své jedinečné schopnosti a využili je pro přínos sobě i společnosti.

Oceňuji možnost být součástí tohoto programu a věřím, že společně můžeme obohatit mladou generaci o odvahu, inovativní myšlení a silné etické principy, které jsou základem úspěšného profesního i osobního života ve 21. století.