Kdo jsem?

Jsem Martina Šuhajová a jsem absolventkou Integrované střední školy obchodní s bohatými zkušenostmi v oblasti maloobchodu, od asistentky prodeje po shop managera. Můj profesní vývoj se postupně ubíral směrem k wellness a osobnímu rozvoji.

Po absolvování kurzů výživového poradce a osobního trenéra fitness jsem pracovala jako výživová poradkyně a provozovala vlastní EMS studio. Přesto něco chybělo. Rok 2023 přinesl zvrat ve všech směrech.

Dvě životní příležitosti změnily můj pohled na profesní poslání. První, Intelekt trénink, mi otevřel nový svět a stal se součástí mého profesního směřování. Druhá, Tvůrkyně ohniska růstu s Myšlením k bohatství, propojila mé znalosti a vášeň pro osobní rozvoj s unikátním vzdělávacím projektem. který rezonuje s mými hodnotami a životním postojem.

Mým posláním je pomáhat lidem rozvíjet svůj osobní potenciál a dosáhnout bohatství ve všech aspektech života. Věřím v sílu lidské mysli a řídím se životním krédem "Jediné limity, které máme, jsou ty, které si sami stanovíme!"

Mým cílem je zanechat pozitivní stopu v historii, a to nejen v oblasti osobního rozvoje, ale i ve světě všeobecně. Mé srdce a vášeň jsou věnovány aktivnímu přispívání ke změně, kterou si přeji pro náš svět

Mé hodnoty jsou pravda, úcta, víra, čestnost, tolerance, spolehlivost, respekt, důvěra, věrnost, férovost a upřímnost. Ráda čtu knihy o osobním rozvoji, miluji koně a mám ráda psy a kočky. Jsem připravena sdílet své znalosti a zkušenosti s vámi!